کاربرد طناب

tvnghasran

صفحه اصلی . وبلاگ . کاربرد طناب

کاربرد طناب

۳Mm:

استفاده به عنوان بند چکش ، بند حمایت از ابزار (یومار ، هشت ، کارابین و …)

۵Mm:

استفاده به عنوان طنابچه مخصوص گره پوروسیک ، پله رکاب یومار و …

۷Mm:

استفاده برای صعود و فرود ، طناب حمایت و …

طناب بالای هفت میلیمتر :

کاربرد در کیت ها ، صعود و فرود با ابزار ها ، برای استفاده با شخص دوم (مصدوم) و …

 

مقدار تحمل وزن طناب در قطر های مختلف :

۳Mm : 250KG

۵Mm : 700KG

۷Mm : 1500KG

۸-۱۱Mm : 3500KG

دسته بندی عمومی
#برچسب ها